مدیریت تکنولوژی
 
 
اندیشکده الکترونیکی فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته مدیریت تکنولوژی
 

در اکثر تحلیل های تکنولوژیک یکی از پیش درآمدها، مسئله فهرست فنآوریهای کلیدی در سازمان است. تصور کنید با مجموعه ای تولیدی سر و کار دارید که با هزاران تکنولوژی در سطوح مختلف درگیر است. عملا استخراج و استحصال فنآوریهای کلیدی از این تعداد بسیار پیچیده و ناممکن به نظر میرسد. اما برای رسیدن به پاسخ مناسب یک الگوریتم مشخص وجود دارد. در صورتی که با این روش پیش بروید قطعا به بخش اعظمی از لیست فنآوریهای کلیدی سازمان دست پیدا خواهید کرد:

الگوریتم فنآوریهای کلیدی

جهت حصول نتیجه باید 4 گام اصلی زیر طی شود:

 • يافتن و گزينش كارشناسان (خبرگان) 

يافتن و گزينش كارشناسان از گام‌های كليدی نخستين در هر گونه فعاليت، آينده‌نگاری فناوری به شمار می آيد. روش به كار رفته برای يافتن كارشناسان به شدت در دايره‌ی تاثير دامنه‌ی كلی برنامه‌ی مشاوره قرار دارد. در اين مسير دو امكان وجود دارد: 
الف) مشاوره مشخص و محدود؛ و 
ب) مشاوره گسترده. 

 

 • فهرست مقدماتی فناوریها 

فهرست مقدماتی فناوریها را مي‌توان از فهرست‌های موجود (براي مثال، از مطالعات آينده‌نگاری پيشين)، نشست‌های ذهن‌انگيزی يا مباحث مطرح در پانل‌های كارشناسی استخراج كرد. افزون بر اين، احتمال میرود رويكردهايی مانند جست‌وجوی كتاب‌شناسی، مطالعات كارشناسانه، مصاحبه با [صاحبان] صنايع و پويش محيطی با يكديگر تلفيق شوند تا فهرست جامعی از فناوریها براي بررسی، آماده شود. 

 

 • پردازه‌های اولويت‌بندی

اولويت‌بندی دشوارترين و مخاطره‌آميزترين گام در اين فرايند است. هدف اصلی در اين گام بسيار ساده است: كاهش و غربال فهرست مقدماتی فناور‌یهای موردنظر و تبديل آن به فهرستی از فناوریهای كليدی كه بيشترين سازگاری را با مجموعه‌ای از سنجه‌های كاربردی دارند. با اين حال، از آن جا كه فرايند اولويت‌بندی موجب وانهادن شمار در خوری از فناوریها میشود، يك‌باره با برندگان و بازندگان فراوانی روبرو مي‌شويم. در همين نقطه از فرايند اولويت‌بندی است كه لابی هاز قدرتمند و گروه‌های فشار، شكل مي‌گيرند. در اين شرايط يكي از وظايف گروه ، مديريت فعاليت‌ها آن است كه نتايج به دست آمده را تا آن جا كه امكان دارد، در برابر فشارهای خارجی حفظ و حمايت كند. 

 

 • فهرست نهايی فناوریهای كليدی 

فهرست نهايی فناوریهای كليدی بخش اصلی گزارش پاياني است كه در اختيار پشتيبان قرار میگيرد. اين فهرست دربردارنده‌ی تصميم نهايی نيست، زيرا اين سياست‌گذاران هستند كه مسووليت تصميم‌گيری را بر عهده دارند. با اين حال، تدوين و تقديم اين فهرست حاوی يك پيام كارشناسی مهم است و بايد زمينه‌ی مناسب برای پيشه‌سازی تصميم‌های سياسی را فراهم سازد. 
فهرست نهايی فناوریهای كليدی مي‌تواند با «برگه‌های تعيين هويت» فناوریهای كليدی همراه شود كه در آن ويژگي‌های برجسته، حوزه‌های اصلي كاربرد و دشواریهای اصلی فناوری درج شده‌اند.


برچسب‌ها: کلیات
 |+| نوشته شده در  شنبه چهارم بهمن 1393ساعت 11:34  توسط پویا نماینده  | 

دکتر ناصر باقری مقدم از اساتید ارزیابی تکنولوژی و مولفان برجسته رشته مدیریت تکنولوژی طی جزوه ای مطالبی در خصوص طراحی و تدوین شاخص های ارزیابی تکنولوژی سازمان ارایه داده اند. البته از روش ارزیابی پاندا و راماناتان در این جزوه صحبتی نشده. اما دسته بندی و توضیح روشها بصورت کامل ارایه گردیده. مطالعه این جزوه به علاقمندان حوزه ارزیابی تکنولوژی توصیه میشود.

برای دانلود جزوه اینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: ارزیابی تکنولوژی
 |+| نوشته شده در  دوشنبه هشتم دی 1393ساعت 20:5  توسط پویا نماینده  | 

ترکیب توانمندیهای تکنولوژیک پیشنهادی توسط Panda & Ramanathan

Panda & Ramanathan برای هر كدام از توانمندیها شاخص‌هايی ارائه كرده‌اند كه با استفاده از آنها مي توان سطح هريك از توانمندی ها را در شركت‌های فعال در صنعت برق اندازه گيری نمود.

اين دو شركت‌های موجود در صنعت برق را به ده دسته تقسيم كرده و برای هر طبقه تركيبی از توانمندی ها را پيشنهاد دادند. اين دسته بندی به شرح زير میباشد:

1) شركت‌های خدمات برق: توانمندی های خدمات دهی، اكتساب،حمايتی، راهبری.

2) شركت‌های توزيع برق: توانمندیهای بازاريابی و فروش، خدمات دهی، اكتساب، حمايتی، راهبری.

3) شركت‌های سازنده نيروگاه‌ها: توانمندیهای ساخت و ساز، اكتساب، حمايتی، راهبری.

4) شركت‌های مشاور نيروگاه‌ها: توانمندیهای طراحی و مهندسی، اكتساب، حمايتی، راهبری.

5) شركتهای توليد و انتقال نيرو: توانمندیهای توليد، بازاريابی و فروش، اكتساب، حمايتی، راهبری.

6) شركت‌های توزيع برق و خدمات رسانی: توانمندی های خدمات رسانی، بازاريابی و فروش، اكتساب، حمايتي، راهبری.

7) شركت های توليد و مشاور: توانمندیهای توليد، طراحی و مهندسی، اكتساب، حمايتی، راهبری.

8) شركت‌های توليد، انتقال و توزيع برق و خدمات رسانی: توانمندیهای توليد، بازاريابی و فروش، خدمات رسانی، اكتساب، حمايتی، راهبری.

9) شركت‌های توليد، انتقال و سازنده نيروگاه‌ها و خود نيروگاه: توانمندیهای ساخت و ساز، طراحی و مهندسی، توليد، بازاريابی و فروش، اكتساب، حمايتی، راهبری.

10) شركت‌های مادر: توانمندیهای ايجاد، طراحی و مهندسی، ساخت وساز، توليد، بازاريابی و فروش، خدمات رسانی، اكتساب، حمايتی و راهبری.

نهایتا در صورتی که به بررسی توانمندیهای تکنولوژیک شرکتی اقداکم کردیم که در صنعتی به جز صنعت برق فعال بود، میتوانیم شرایط این شرکت را به یکی از شرایط بالا بر اساس مشابهت تعمیم دهیم. 

 

برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع اولویت بندی توانمندیهای تکنولوژیک / پویا نماینده


برچسب‌ها: ارزیابی تکنولوژی
 |+| نوشته شده در  چهارشنبه سوم دی 1393ساعت 16:38  توسط پویا نماینده  | 

فرايند ارزيابی توانمندی های تكنولوژيك Panda & Ramanathan

Panda & Ramanathan در سال 1996 فرايندی را برای ارزيابی توانمندی های تكنولوژيكی ارائه دادند. آنها با استخراج شاخص‌هايی اين فرايند را در صنعت برق فرانسه و تايلند به كار برده و نتايج حاصله را در سال 1997 مورد مقايسه قرار دادند. فرايند پيشنهادی آن به شرح زير است:

(تمامی مراحل بصورت شماتیک در قسمت اول ارایه شده است)

گام اول: شناسايی مراحل ايجاد ارزش افزوده‌ای كه توسط شركت انجام میشود:

فرايند ارزيابی توانمندی های تكنولوژيك با شناسايی مراحل ايجاد ارزش در شركت آغاز مي‌شود. از آنجائی كه يك شركت در تمام مراحل ايجاد ارزش افزوده يك كالا يا خدمت بطور كامل دخالت ندارد، بنابراين تحليلی جامع از مراحل ايجاد ارزش افزوده كه شركت عهده دار انجام آن است، ضروری و لازم می باشد. اين تحليل میتواند پويائيهای مراحل ارزش زا را نسبت به كل ارزش افزوده ايجاد شده مورد بررسي قرار داده و در شناسايي مراحل كليدی و مهم به سازمان ياری دهد.

گام دوم: شناسايی توانمندی تكنولوژيكی مورد نياز:

هر فعاليتی كه يك شركت انجام می دهد مستلزم سطح توانمندی تكنولوژيكی معينی است. بنابراين به وسيله يافتن فعاليت‌های معينی كه در مراحل ارزش افزايی توسط شركت انجام مي‌شود، نيازهای شركت از لحاظ توانمندی تكنولوژيكی را مي توان شناسايی كرد.

گام سوم: تدوين شاخص‌‌هايی برای ارزيابی هر توانمندی تكنولوژيك:

سومين گام در ارزيابی توانمندی تكنولوژيك مستلزم تدوين مجموعه‌ای از شاخص‌ها می باشد كه بتوان آنها را اندازه گيری كرد. برخي شاخص های عينی و ذهنی را مي‌توان برای الگوبرداری در اجزای توانمندیهای تكنولوژيك بكار برد. اين شاخص‌ها بايد معيارهايی مانند موارد زير را نشان دهند:

 • داشتن توانمندی نظارت بر نتايج بنيادی به جای ارزيابی عملكرد فرايندهای ميانی و برنامه‌های انفرادی
 • عينی و عادلانه بودن
 • توانمندی بكارگيری و در حد امكان توانمندی جمع آوری راحت داده‌ها
 • توانمندی ايجاد چشم انداز يا مفهوم، بدون نياز به آگاهی كامل از اعمال و طرح‌های تولیدی

علاوه بر اين، استفاده از اين شاخص ها بايد متضمن موارد زير باشد:

 • نتايج بايد راهنمای هدف گذاری باشند
 • تاكيد بر بهبود ارزش شاخص‌ها نبايد منجر به اقدامات عملی نامطلوب شود
 • نتايج، فقط عملكرد آن نواحی كه تحت كنترل بوده يا تحت نفوذ مديريت سیستم تولیدی مي باشد را منعكس می كند.
 • نتايج توانمندی كاربردی وسيعی داشته باشند.

از آنجايي كه سنجش برخي از اجزاء توانمندیهای تكنولوژيك می تواند مستقيم باشد. اين چنين اندازه گيریهايی دشوار است. بنابراين بايد شاخص‌هايی تدوين نمود كه بتوان آنها را به عنوان معيارهای نمايانگر اين توانمندیها بكار برد.

گام چهارم: محك زنی يا الگوبرداری توانمندیهای تكنولوژيكی:

در دنيايی كه جهانی سازی و جهانی شدن رشدی فزاينده دارد، يك شركت نمي تواند در خلا كار كند. بنابراين ارزيابی توانمندی تكنولوژيك، بدون دانستن وضعيت فعلی توانمندی نسبت به بهترين وضعيت آن، هيچگاه كامل نخواهد بود. با استفاده از مجموعه شاخص‌های معين و مشابه براي يك شركت پيشرفته و شركت تحت بررسی می توان به نتايجی كه نشان دهنده نقاط قوت و ضعف هستند دست يافت.

لازم نيست‌ كه هميشه يك شركت پيشرو در صنعت و در جهان به عنوان شركت مدرن انتخاب شود، بلكه میتوان شركتی كه از لحاظ تكنولوژيك پيشرفته است را به عنوان الگو انتخاب كرد، حتی ممكن است اين شركت در صنعت ديگری باشد ولی فعاليت تكنولوژيكی مشابهی را انجام دهد. در اين مرحله از فرايند ارزيابی توانمندیهای تكنولوژيك، اگر نتوان شركتی را به عنوان شركت مدرن يا الگو پيدا كرد میتوان از خبرگان درون شركت به عنوان مشاور استفاده كرد. اين خبرگان به واسطه تجارب عملی، آموزش و آگاهی نسبت به زمينه‌های توسعه يافته جديد، مي‌توانند معيارهای مناسب براي شاخص‌های الگو را ايجاد كنند.

گام پنجم: تجزيه و تحليل شكاف:

آخرين گام در ارزيابی توانمندیهای تكنولوژيك تعيين شكاف بين توانمندیهای شركت الگو و شركت تحت مطالعه مي‌باشد. اين امر مي تواند ديدگاه مفيدی درباره قوت‌‌ها و ضعف های شركت فراهم كرده و آن قسمت ‌هايی كه نياز به اقدامات اصلاحي دارند را نشان دهد.

 

برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع اولویت بندی توانمندیهای تکنولوژیک / پویا نماینده


برچسب‌ها: ارزیابی تکنولوژی
 |+| نوشته شده در  سه شنبه دوم دی 1393ساعت 20:2  توسط پویا نماینده  | 

یکی از مشهورترین و مهمترین تالیفات در حوزه مدیریت تکنولوژی کتاب مدیریت تکنولوژی: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت اثر طارق خلیل است. این کتاب به عنوان مرجع در دوره های تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت تکنولوژی تدریس میشود و از منابع مهم رشته مدیریت تکنولوژی در آزمونهای ورودی تحصیلات تکمیلی این رشته است. خلاصه این کتاب از لینک زیر قابل دانلود و دستیابی است.

برای دانلود خلاصه کتاب اینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: کلیات
 |+| نوشته شده در  دوشنبه یکم دی 1393ساعت 12:57  توسط پویا نماینده  | 

پروفسور طارق خلیل (Dr. Tarek Khalil) از محققین و اساتید برجسته رشته مدیریت تکنولوژی هستند. این استاد مصری الاصل دارای مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه قاهره و مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه فن آوری تگزارس است. وی در سال 1969 دکترای خود را در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه فن آوری تگزاس دریافت کرده است. علیرغم ملیت مصری او 40 سال درگیر اصلاح و بهسازی نظام آموزشی در کشور آمریکا بوده است. او سالها بعنوان مدیر دانشکده مهندسی صنایع و مدیر نظام تحصیلات تکمیلی در دانشگاه میامی آمریکا به خدمت مشغول بوده است. اکثر برنامه های آموزشی میان رشته ای مانند MBA، MSIE ،مدیریت تکنولوژی و همچنین برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای مهندسی در سطوح تصحیلات تکمیلی توسط ایشان در دانشگاه میامی و سایر دانشگاههای کشور آمریکا ، کارگردانی و برنامه ریزی و ایجاد شده است. وی همچنین موسس و مدیر کل انجمن بین المللی مدیریت فن آوری (IAMOT) است که در حال حاضر در این حوزه با 80 کشور جهان در حال همکاریست. پروفسور خلیل خدمات ارزشمندی در خصوص مشاوره به دولتها و ایجاد نظامهای مهندسی در سطح جهان دارد.

پروفسور طارق خلیل

اکثر دانشجویان و پژوهشگران حوزه مدیریت تکنولوژی در ایران، پروفسور خلیل را با کتاب مشهورشان با عنوان "مدیریت تکنولوژی: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت" که توسط دکتر اعرابی و داوود ایزدی ترجمه شده  و توسط دفتر پژوهشهای فرهنگی به چاپ رسیده میشناسند. در حال حاضر این کتاب بعنوان کتاب مرجع در دانشگاههای جهان از جمله ایران در حال تدریس است. همچنین از ایشان مقالات ارزشمندی در حوزه مدیریت تکنولوژی در دسترس است.

ترجمه و گردآوری: پویا نماینده


برچسب‌ها: کلیات
 |+| نوشته شده در  دوشنبه یکم دی 1393ساعت 9:38  توسط پویا نماینده  | 

تکنولوژی منبعی است مانند منابع مالی و انسانی که به مقدار زیاد برای سازمان حائز اهمیت می باشد. مدیریت تکنولوژی یکی از وظایف اساسی کسب و کار است. این امر لزوم نیاز به تدوین استراتژی‌های تکنولوژی را در مقایسه با استراتژی‌های منابع انسانی و مالی آشکار می‌سازد. استراتژی تکنولوژی به عنوان مبنایی برای برخی تصمیمات بنیادی استراتژی رقابتی عمل می‌کند. هدف استراتژی‌های کسب و کار دست یابی به یک مزیت رقابتی اقتصادی پایدار می‌باشد. هدف استراتژی تکنولوژی دستیابی به یک مزیت تکنولوژیک پایدار است که بتواند یک مزیت رقابتی ایجاد کند. این دو استراتژی باید به طور نزدیکی با هم ارتباط داشته و یکپارچه باشند. این امر به دور اندیشی زیادی درباره تکنولوژی‌های اختصاصی و مجزای شرکت، کالا و خدماتی که می تواند تهیه کند، مشتریان بالقوه و جایی که سازمان می خواهد در آینده آنجا باشد، نیاز دارد.

جایگاه استراتژی تکنولوژی

جایگاه استراتژی تکنولوژی در مقایسه با دیگر استراتژیها


برچسب‌ها: استراتژی تکنولوژی
 |+| نوشته شده در  شنبه بیست و نهم آذر 1393ساعت 13:30  توسط پویا نماینده  | 

یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین خروجیهای مدیریت فن آوری علمی، مباحث مربوط به ارزیابی توانمندی تکنولوژیک است. روشهای بسیار متنوعی برای ارزیابی توانمندی تکنولوژیک ارایه و پیشنهاد شده است. یکی از این روشها روشی است که توسط دو پژوهشگر آسیای شرقی آقایان Panda و Ramanathan ارایه شده است که از نظر کاربردی نسبت به سایر روشها مزیتهایی دارد.

مدل ارایه شده بصورت شماتیک

هدف عمده استفاده از روشهای ارزیابی توانمندی تکنولوژیک یافتن Technology Gap یا شکاف تکنولوژیک است. در حقیقت چالش اصلی که باعث پدید آمدن این روشها به قصد یافتن شکاف تکنولوژیک شده، همسو سازی و هم راستا کردن و به عبارتی Align کردن استراتژی تکنولوژی و استراتژی کسب و کار سازمانهاست. 

مقاله اصلی ارایه شده توسط Panda و Ramanathan از طریق لینک زیر قابل دستیابی است. در قسمتهای بعدی در خصوص انواع روشها و خروجیهای ارزیابی توانمندی تکنولوژیک اطلاعات بیشتری ارایه خواهد گردید.

لینک دانلود مقاله Panda & Ramanathan

 

برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع اولویت بندی توانمندیهای تکنولوژیک / پویا نماینده


برچسب‌ها: ارزیابی تکنولوژی
 |+| نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393ساعت 18:59  توسط پویا نماینده  | 

امکانات سایت گوگل فوق العاده زیاد و متنوع هستند. اما متاسفانه ما  استفاده درستی از اونها نداریم. امکاناتی مثل Google Scholar یا Google Books برای اکثر دانش پژوهان شناخته شده و مورد استفاده این قشر قرار می گیره. اما کمتر کسی با Google Alerts یا Google Patents آشنایی داره. این دو امکان به ترتیب عبارتند از:

Google Alerts: با اضافه کردن عبارات مورد نظر خودتون در یک زمینه خاص امکان دریافت اخبار، وب نوشته و هر مورد دیگه ای که در اون خصوص در اینترنت منتشر بشه رو بصورت روزانه یا هفتگی خواهید داشت. به عنوان مثال من شخصا بصورت روزانه اطلاعاتی در خصوص Technological Innovation و Technology Management دریافت می کنم. فقط معرفی یک آدرس پست الکترونیک معتبر ضروریه.

Google Patents: در این قسمت امکان جستجوی تمام حق اختراعات ثبت شده دنیا بهمراه نقشه و اطلاعات فنی وجود داره. به این می گن اوج رعایت و قانونمندی حقوق مالکیت معنوی.

برچسب‌ها: کلیات
 |+| نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم آذر 1389ساعت 16:17  توسط پویا نماینده  | 

مطلبی که ارائه شده چندان گسترده نیست، اما قابل توجه و تامل هستش.

ارائه شده توسط کارن مولاوردی خانی و  امیر توکلی کاشی

 "برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید"


برچسب‌ها: ارزیابی تکنولوژی
 |+| نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم مرداد 1389ساعت 9:55  توسط پویا نماینده  | 
مطالب قدیمی‌تر
 
  بالا